ทำไม ฝรั่งถึงเก่งกว่าเรา🙂 ?
คำถามนี้ถูกลบ
🌳 ความเก่ง ความถนัด ความสามารถ คนเราไม่เท่ากันคะ 🌳 จวพอใจในความเก่ง ความถนัด ความสามารถของเรา
  • 1
โฆษณา