“เมื่อสมาชิกทุกคนมีความรู้แบบเดียวกันและเกิดปัญหาขึ้น กลุ่มของปัจเจกบุคคลที่คิดเหมือนๆ กันก็ไม่มีทางจะนึกหาตัวอย่างมาเปรียบเทียบได้มากไปกว่าให้คนคนเดียวคิด”
#Range #วิชารอบรู้
หากมองว่าอาชีพเหมือนการคบแฟน เราก็ไม่ควรรรบปักใจกับใครเร็วเกินไปนัก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา