25 ก.ค. 2022 เวลา 04:41 • หนังสือ
"ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ คนจนสุญเสียหนักที่สุด คนจนส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนาที่ใช้ชีวิตแร้นแค้นอยู่แล้ว และไม่สามารถทนผลกระทบจากภัยแล้งหรือน้ำท่วมได้อีก"
How to avoid a climate disaster
"การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศทำให้พายุมีปริมาณความชื้นสูงขึ้น และทำให้มันทวีความรุนแรงบ่อยครั้งขึ้น"
อีกอย่างหนึ่งคือ "เราต้องเจอวันร้อนจัดมากขึ้น ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส จะเกิดขึ้น 32 ครั้งต่อปี แต่เมื่อสิ้นสุดทศวรรษ อุณหภูมินี้เพิ่มเป็น 114 วันต่อปี"
โฆษณา