พลังงาน
  • 235
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 289
    สมาชิก
พลังงาน (Energy) คือ แรงงานที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหวหรือทำงานในทางใดทางหนึ่ง