ความคิดเห็นบนชุมชน
พลังงาน
  • 274
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 298
    สมาชิก
พลังงาน (Energy) คือ แรงงานที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหวหรือทำงานในทางใดทางหนึ่ง