ที่เขาพูดก็ถูกตรงที่ ได้เรียนได้จบเหมือนกัน เช่น จบป.ตรี เหมือนกัน แต่...
สังคม ฐานความรู้ ความคิด คุณภาพชีวิตจะไม่เหมือนกัน โอกาสต่างกัน
หนักเบาขึ้นกับวิชาสาขาที่เรียน เช่น ถ้าเป็นกฎหมาย จะเริ่มต้นเหมือนกัน
ตำราตัวบทเดียวกัน ตัดสินที่ความตั้งใจขยันหมั่นเพียร เราจึงเห็น นักศึกษารามฯ มสธ. เอาดีได้ มีอนาคตที่ดีได้
เพราะสาขาวิชานี้ น้ำหนักอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในหลักวิชา
ส่วนสาขาอื่น โอกาสก็จะน้อยกว่า กรณีที่เอาตรรกะมาตัดสิน
แต่...ในชีวิตจีง มีมากมายที่ สถาบันไม่มีผล เพราะคนจะเติบโต มีอนาคตทางการงานที่ดี ขึ้นกับความตั้งใจ จังหวะและโอกาส
ขึ้นกับวาสนา บุญบาปที่ส่งผล ว่าจะได้เจอกัลยาณมิตร เจอผู้ใหญ่เกื้อหนุนมากน้อยแค่ไหน
แน่นอนว่าส่วนใหญ่ ย่อมคิดว่าโอกาสจะไปตกกับผู้ที่จบสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ
ก็ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเหตุปัจจัยดีๆจะมีมากกว่าเท่านั้นเอง
แต่ชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอน !
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา