🥰🥰สุนทรีย์แห่งความเปรี้ยวที่แตกต่าง ... รส กลิ่น สี จากธรรมชาติ : บ้านน้ำส้มสายชูหมัก
เป็นความยากไม่น้อย ที่จะนิยามผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นว่าคืออะไร
น้ำส้มสายชูหมัก คือ สิ่งแรกที่ผมคิดจะทำในตอนแรก จากที่มองเห็นว่า พืช ผัก ผลไม้ ภายใน Sweet7DaysFarm ได้ถูกปล่อยปละละเลย ให้กลับคืนสภาพลงสู่ดิน ราวกับ เป็นสิ่งไร้ค่า ถ้าเรานำมาแปรรูป มูลค่าที่มีอยู่ จะได้ออกสู่ตลาด ไม่เพียงจะทำให้ผมมีรายได้ หากยัง เป็นเรื่องท้าทายว่า การเกษตร ไม่ใช่แค่เรื่อง หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน แต่คือเรื่องของ พลังความคิดสร้างสรรค์
วันเวลาผ่านไป น้ำส้มสายชูหมัก ที่ผมเคยคิดว่า เราควรกินเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรา เพราะมีโปรไบโอติกส์ จุลลินทรีย์ฝ่ายดี ที่ทำให้ระบบทางเดินอาหารมีประสิทธิภาพในการย่อย ดูซับ สารอาหารที่ดี เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ข้อมูลที่จะมาหลอกกัน แต่ตัวผมเอง รู้สึกว่า ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากทำ อยากนำเสนอ ในแนวนี้ บอกไม่ได้เหมือนกันว่า เพราะอะไร
การนั่งมอง โหลน้ำส้มสายชูหมักที่มาจากมะม่วง จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ สีที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผมก็เห็นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มหมัก ... กลิ่นหอม ที่ไม่เหมือนกัน ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ... รส ที่แตะปลายลิ้น คือ ความเปรี้ยว แต่ เป็นความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนกันแป๊ะ เปรี้ยวที่แยกย่อย อธิบายได้ แต่ง่ายกว่า ถ้าแตะที่ปลายลิ้นเราเอง แล้วฉับพลันทันใด ผมก็รู้แล้วว่า อะไรที่ผมอยากจะทำ เรียงร้อยออกมาเป็นวลีไม่สั้นนัก แต่ไม่ยาวเกิน
สุนทรีย์แห่งความเปรี้ยวที่แตกต่าง ... รส กลิ่น สี จากธรรมชาติ
บ้านน้ำส้มสายชูหมัก
ใช่เลย สิ่งที่ผมทำ ไม่ใช่น้ำส้มสายชูหมัก อีกต่อไป หากเป็น สุนทรีย์แห่งความเปรี้ยว ความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนเดิม และไม่ใช่ ความเปรี้ยว ที่ซ้ำ ๆ อีกต่อไป
ความเปรี้ยว ที่สร้างสรรค์ รส กลิ่น สี ที่งดงาม บางครั้งแหลมคม บางครั้งนุ่มละมุน ซึ่งล้วนเกิดจากพื้นฐานธรรมชาติ ของ พืช ผัก ผลไม้ ไร้เคมีสังเคราะห์
เดินหน้าต่อในสิ่งที่เคยทำมา แต่ความคิดชี้นำที่แตกต่าง สิ่งเดิมที่มีอยู่ ถูกมองในมุมที่เปลี่ยนไป ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร คงต้องตามดูกันครับ
นายตู่
5 เมษายน 2565
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา