30 ก.ค. 2022 เวลา 00:59 • ข่าวรอบโลก
ไขรหัสสงครามยูเครน-รัสเซีย
ด้วยพิชัยสงครามซุนวู **ตอนที่ ๑**
1
ตอนที่ ๑
ในสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน แม้ว่ารัสเซียจะประกาศว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษในยูเครนเพื่อปลดปล่อยดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซีย แต่จากการใช้กำลังทหารและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มรูปแบบในการบุกเข้ายูเครนหลายฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่านี่คือสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับแต่แต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่อาจะกลายเป็นสงครามอันยาวนาน
4
เหตุใดฝ่ายรัสเซียจึงไม่เร่งเผด็จศึกเพื่อเอาชนะยูเครนอย่างรวดเร็วตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ และฝ่ายยูเครนที่มีกำลังน้อยกว่ารัสเซียยังสามารถต่อต้านรัสเซียในได้ยาวนานหลายเดือนได้อย่างไร ซึ่งข้อคำถามนี้เราอาจวิเคราะห์ได้จากการใช้พิชัยสงครามของซุนวู ซึ่งเป็นปราชญ์ทางทหารของจีนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดยย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของสงคราม
1
สำหรับตำราพิชัยสงครามของซุนวูมีทั้งหมด ๑๓ บท โดยผู้เขียนได้เลือกบทที่๑ และ๒ ซึ่งเป็นการประเมินก่อนการทำสงครามมาวิเคราะห์จุดเริ่มต้นของสงครามโดยเริ่มต้นจากบทแรก คือ “แผนการศึก”
1
แผนศึก : เป็นบทแรกของพิชัยสงคราม ที่กล่าวถึงความสำคัญของการสงครามที่มีผลต่อความอยู่รอดของชาติและประชาชน ต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยต้องคำนึงถึงเรื่องสำคัญ ๕ ประการ และเปรียบเทียบกับฝ่ายตรงข้ามใน ๗ ประการ เพื่อให้รู้ก่อนว่าเมื่อจะทำศึกแล้วมีโอกาสแพ้หรือชนะมากน้อยเพียงใด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
สำหรับสงครามในครั้งนี้ฝ่ายรัสเซียเป็นผู้เริ่มบุกเข้ายูเครนก่อน เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๕
1
ขณะที่ฝ่ายยูเครนเป็นฝ่ายตั้งรับ จากการที่รัสเซียมีขีดความสามารถทางทหารที่เหนือกว่ายูเครนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหลายฝ่ายประเมินว่ารัสเซียอาจสามารถยึดยูเครนได้อย่างเร็วที่สุดภายใน ๒-๓ วัน แต่ในสถานการณ์จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การสู้รบที่คาดว่าจะจบในเร็ววันกลับยืดเยื้อยาวนานหลายเดือน ปัจจุบันการสู้รบยังคงเกิดขึ้นอยู่และมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อ สิ่งใดที่เป็นจุดทำให้รัสเซียไม่สามารถเผด็จศึกยูเครนได้ในเร็ววันต้องย้อนกลับไปดู ๕ ประการสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ
2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
๑.ความสามัคคีของคนในชาติในทุกระดับชั้น
แม้ว่าจะมีประชาชนออกมาต่อต้านการส่งทหารรัสเซียเข้าไปรบในยูเครนแต่ก็เป็นประชาชนเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งรัฐบาลรัสเซียสามารถจัดการเรื่องนี้และสร้างการรับรู้ให้กับชาวรัสเซียโดยส่วนใหญ่ว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเพื่อช่วยเหลือชาวรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากยูเครน รวมทั้งป้องกันแผ่นดินของรัสเซียจากชาติยุโรปตะวันตกที่พยายามใช้ยูเครนเป็นพื้นที่ในการวางกำลังเพื่อต่อต้านรัสเซีย
3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
๒.สภาพแวดล้อมภูมิอากาศที่เอื้อต่อการสู้รบ
รัสเซียเลือกห้วงเวลาในปลายเดือน ก.พ.ซึ่งเป็นช่วงที่หมดจากฤดูหนาวและเริ่มจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการรบ ดังนั้นการเลือกเวลาในห้วงดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
๓.สภาพทางภูมิศาสตร์
รัสเซียมีชายแดนติดกับยูเครนทางด้านตะวันออกจนถึงด้านทิศใต้ และมีเบลารุสพันธมิตรของรัสเซียที่อยู่ทางเหนือของยูเครน รวมทั้งไครเมียที่อยู่ทางใต้ติดกับทะเลดำ ซึ่งทำให้รัสเซียสามารถวางกำลังปิดล้อมยูเครนได้ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งส่งกำลังเข้าบุกได้ทั้ง ๓ ทิศทาง
5
แต่จากความห่างไกลของพื้นที่โดยเฉพาะทางเหนือที่อยู่ใกล้กับกรุงเคียฟของยูเครนทำให้เกิดอุปสรรคต่อการส่งกำลังบำรุงให้กับกองกำลังรัสเซียที่พยายามปิดล้อมกรุงเคียฟ ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้รัสเซียต้องปรับแผนการรบใหม่โดยมุ่งเน้นการยึดพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนแทนหลังการสู้รบผ่านไป ๑ เดือน
4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
๔.ผู้นำกองทัพ
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/624759f348d68bfc53e5ac23
1
ในข้อนี้อาจเป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งของรัสเซีย ที่การรบไม่ประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วตามที่คาดไว้ จนนำไปสู่การเปลี่ยนผู้นำการรบในยูเครนภายหลังการรบผ่านไปเดือนกว่า โดยแต่งตั้ง พล.อ. Alexander Dvornikov ซึ่งมีประสบการณ์รบในซีเรียมาเป็นผู้บัญชาการรบคนใหม่ เมื่อ ๑๐ เม.ย.๖๕ ทำให้เห็นว่าการเลือกผู้นำการรบในครั้งแรกอาจไม่เหมาะกับการทำสงครามในยูเครน
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
๕.กฎ ระเบียบ วินัย ขวัญกำลังใจทหาร
1
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/6279a7f9b68f0287c5b20e61
1
รัสเซียมีการฝึกทหารอย่างต่อเนื่อง และด้วยกำลังที่เหนือกว่ายูเครนจึงสามารถประเมินได้ว่าทหารรัสเซียมีขวัญและกำลังใจที่ดีก่อนการรบกับยูเครน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
จากการวิเคราะห์ในเรื่องสำคัญ ๕ ประการ จะเห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงมีอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่เอื้อต่อการใช้กำลังบุกไปในทางเหนือของยูเครน และการเลือกผู้นำการรบในครั้งแรกที่ไม่สามารถทำให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้ และอาจทำให้รัสเซียตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้
3
ในสถานการณ์จริงเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่า กองกำลังรัสเซียที่อยู่ทางเหนือของยูเครนต้องเจอกับอุปสรรคด้านการส่งกำลังบำรุงที่ไม่สามารถส่งเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลา รวมทั้งการต่อต้านจากกองกำลังยูเครนที่ใช้ยุทธวิถีการรบในเมืองและการรบแบบกองโจร ทำให้กองกำลังรัสเซียสูญเสียอย่างหนักและต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ทางเหนือในเวลาต่อมา แม้ว่าฝ่ายรัสเซียจะออกมาแถลงในภายหลังว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะยึดกรุงเคียฟที่อยู่ทางเหนือ แต่มีเป้าหมายที่จะยึดภูมิภาคดอนบาสที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครน
5
แหล่งอ้างอิงข้อมูล ซุนวู :
ตำราพิชัยสงครามซุนวู(SUNTZU) ๑๓ บทไม้ตาย, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
2
แหล่งอ้างอิงข้อมูล Ukraine-Russia war :
Ukraine and Russia: What you need to know right now, https://www.reuters.com
War in Ukraine, https://www.bbc.com
โฆษณา