31 ก.ค. 2022 เวลา 00:59 • ข่าวรอบโลก
ไขรหัสสงครามยูเครน-รัสเซีย
ด้วยพิชัยสงครามซุนวู **ตอนที่ ๒**
(ต่อเรื่อง แผนศึก และเรื่อง เตรียมศึก)
1
ตอนที่ 2
การเปรียบเทียบใน ๗ ประการ ระหว่างยูเครนกับรัสเซียเพื่อลงลึกสู่หัวข้อที่สำคัญอันมีผลต่อชัยชนะของแต่ละฝ่าย เริ่มจากข้อแรก
1
๑. ผู้นำประเทศฝ่ายใดกำจิตใจของประชาชนมากกว่ากัน
ที่มา https://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-zelensky-press-conference-russia-ukraine-prisoners-a9239656.html
ผู้นำทั้งสองประเทศประธานาธิบดี วลาดีเมียร์ ปูตินของรัสเซีย และประธานาธิบดี โวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ต่างได้รับเลือกมาจากประชาชนส่วนใหญ่ โดยไม่มีกระแสต่อต้านจากประชาชนก่อนหน้าที่จะมีการสู้รบ ซึ่งประเมินได้ว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายสามารถกำจิตใจของประชาชนได้ไม่แพ้กัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
๒. แม่ทัพนายกองฝ่ายใดมีความสามารถมากกว่ากัน
1
นายพล Alexander Dvornikov แม่ทัพใหญ่ฝ่ายรัสเซีย ที่มา https://www.rbth.com/defence/2016/07/07/why-is-russia-changing-the-commander-of-the-syrian-operation_609643
หากเทียบกับประสบการณ์รบแล้วฝ่ายรัสเซียมีความได้เปรียบมากกว่าหากเทียบกับยูเครน
แต่น้ำหนักในการเปรียบเทียบข้อนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการที่ชาติพันธมิตร NATO ที่นำโดยสหรัฐฯ ได้เข้ามาสนับสนุนยูเครน ซึ่งอาจทำให้ฝ่ายยูเครนได้เปรียบฝ่ายรัสเซียในข้อนี้ เห็นได้จากการที่กองกำลังยูเครนสามารถต้านทานและต่อต้านกองกำลังรัสเซียได้อย่างยาวนานและสามารถโจมตีกลับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางเหนือที่ฝ่ายรัสเซียถูกต่อต้านจนต้องถอยร่นไปจากกรุงเคียฟของยูเครนหลังพยายามเข้ายึดครองพื้นที่หลายสัปดาห์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
๓. เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ฝ่ายใดได้เปรียบ
ในด้านภูมิศาสตร์ยูเครนถูกล้อมด้วยรัสเซียและเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียตั้งแต่ทางเหนือไปยังทางตะวันออกจนถึงทางใต้ติดทะเลดำ
รวมทั้งรัสเซียมีการวางกำลังทหารจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนไว้รอบแนวชายแดนยูเครนได้ก่อนหน้านี้แล้วทำให้รัสเซียมีความได้เปรียบในเรื่องภูมิศาสตร์อย่างชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาถึงการเข้าไปรบในยูเครนซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่เมืองทำให้ฝ่ายยูเครนมีความได้เปรียบเนื่องจากชำนาญพื้นที่มากกว่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
๔. ฝ่ายใดรักษากฎ ระเบียบ วินัย เคร่งครัดกว่ากัน
ในภาพรวมทหารของทั้งสองฝ่ายมีการรักษากฎ ระเบียบ วินัย ได้ดีไม่แพ้กัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
๕. กองทัพฝ่ายใดเข้มแข็งกว่ากัน
2
ตัวอย่างภาพตัวอย่างการเปรียบเทียบ “เชิงปริมาณ” กำลังรับยูเครน : กำลังรบรัสเซีย ในปี คศ.๒๐๑๔ (วิกฤตการณ์ Crimea) ที่มา https://edition.cnn.com/interactive/2014/03/world/infographic-ukraine-russia-military/
แม้ว่าฝ่ายรัสเซียจะมีกองทัพที่เห็นได้ชัดเจนว่าเข้มแข็งกว่ายูเครน แต่ในการรบที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าทหารยูเครนมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันประเทศและดินแดนของตนโดยสามารถยืนหยัดสู้รบต้านทานกองกำลังรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์จาก NATOที่นำโดยสหรัฐฯ และมีนักรบรับจ้างเข้ามาช่วยรบ ซึ่งทำให้เห็นว่าความเข้มแข็งของทั้งสองฝ่ายไม่ได้แพ้กันเลย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
๖. ทหารหาญฝ่ายใดได้รับการฝึกมามากกว่ากัน
หากมองในภาพรวมทั้งสองฝ่ายมีการฝึกทหารอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสู้รบจริงซึ่งรัสเซียมีการส่งทหารเข้าไปสู้รบในซีเรีย ขณะที่ยูเครนมีการสู้รบกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศที่มีรัสเซียสนับสนุน ซึ่งอาจดูว่าทั้งสองฝ่ายไม่แพ้กันในประการนี้
1
แต่หากลงลึกถึงระดับยุทธวิธีจะพบว่าทหารยูเครนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการรบแบบกองโจร และการรบในเมือง ขณะที่ทหารรัสเซียมีประสบการณ์ในด้านนี้น้อยกว่ามาก ทำให้เราได้เห็นขบวนรถถังของรัสเซียถูกทำลายจากการซุ่มโจมตี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
๗. การให้รางวัล และการลงโทษ ฝ่ายใดมีความยุติธรรมกว่ากัน
1
ในข้อนี้จากการรายงานของสื่อต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายมีการเชิดชูทหารของฝ่ายตนที่มีความเสียสละ กล้าหาญ ในการรบ รวมทั้งฝ่ายรัสเซียมีการปรับเปลี่ยนผู้บัญชาการรบที่ไม่สามารถนำกองทัพรัสเซียพิชิตยูเครนได้ตามแผน จึงอาจประเมินได้ว่าทั้งสองฝ่ายมีการให้คุณให้โทษที่ยุติธรรมพอๆ กัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4
จากการเปรียบเทียบใน ๗ ประการ จะเห็นได้ว่าฝ่ายรัสเซียอาจได้เปรียบยูเครนในหลายข้อ ขณะที่ยูเครนก็ได้เปรียบรัสเซียในบางข้อซึ่งเป็นข้อสำคัญจากการได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐ และชาติพันธมิตร ซึ่งทำให้เห็นว่าการรบระหว่างทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้ทำให้รัสเซียสามารถเอาชนะยูเครนได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อาจต้องยืดเยื้อและสูญเสียจำนวนมากอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จบพิชัยสงครามซุนวู บทที่ 1 "แผนศึก"
2
พิชัยสงครามซุนวู บทที่ 2 "เตรียมศึก"
ในบทนี้กล่าวไว้ว่า “การสงครามนั้นชัยชนะเป็นอันดับหนึ่ง จะยืดเยื้อไม่ได้ กองทัพที่ระมัดระวังผลได้เสียของสงครามอย่างรอบคอบ คือผู้กำชะตากรรมของประชาชน เป็นอุปราชชี้ขาดความอยู่รอดของประเทศชาติ” ก่อนที่ฝ่ายรัสเซียจะส่งกำลังทหารเข้าบุกยูเครน เชื่อว่าฝ่ายรัสเซียคงมีการคิดไตร่ตรองวางแผนทางทหารอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถชนะสงครามและเข้าควบคุมยูเครนโดยใช้เวลาไม่นาน
4
แต่จากสถานการณ์จริงกับตรงข้ามจากสิ่งที่วางไว้คือ สงครามในยูเครนกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของรัสเซียจากการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการสู้รบรวมทั้งการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากนานาชาติ ซึ่งรัสเซียพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยจุดแข็งของรัสเซีย คือประชาชนมีความอดทนสูงและคุ้นเคยกับความยากลำบากนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย และการที่รัสเซียคือคู่ค้าสำคัญในการส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปตะวันตกทำให้รัสเซียยังคงสามารถที่จะประคองสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศได้ในระดับหนึ่ง
1
แต่หากการสู้รบยืดเยื้อไปกว่านี้อาจทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียถดถอยจนถึงจุดที่ประชาชนไม่สามารถจะทนได้และอาจเกิดการประท้วงในยุติสงครามซึ่งจะทำให้รัสเซียขาดความร่วมมือจากประชาชนภายในประเทศ จึงเป็นเหตุสำคัญที่รัสเซียจะต้องหาทางแก้ไขและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
2
ซึ่งการจบสงครามให้เร็วขึ้นด้วยชัยชนะของฝ่ายรัสเซียนั้น อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากการรบครั้งนี้ไม่ได้รบกับยูเครนเพียงชาติเดียว แต่มีชาติ NATO ที่นำโดยสหรัฐฯ คอยให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยูเครนสามารถต่อต้านรัสเซียได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
จากสองบทสำคัญในตำราพิชัยสงครามของซุนวูที่ใช้ประเมินฝ่ายตนเองและฝ่ายข้าศึกว่าควรรบหรือไม่ควรรบ เมื่อรบแล้วมีโอกาสชนะมากน้อยเพียงใด ซึ่งฝ่ายรัสเซียอาจมีการเตรียมการและวางแผนมาอย่างดีและสามารถจะเผด็จศึกด้วยชัยชนะในเวลาอันรวดเร็ว
1
แต่จากการวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่ามีปัจจัยหลายประการที่ทำให้สงครามที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะจบลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อ โดยเฉพาะฝ่ายข้าศึกที่มีชาติมหาอำนาจอยู่เบื้องหลัง และการนำจุดแข็งของฝ่ายตัวเองมาใช้แก้ไขสถานการณ์เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งนับว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่สามารถนำไปประยุกต์ในการวางแผนการทำงานต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จตั้งแต่เริ่มวางแผน
4
รวมทั้งการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแม้จะให้บทเรียนสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครต้องการให้สงครามนี้เกิดขึ้นหรือยืดเยื้อยิ่งไปกว่านี้
2
ไขรหัสสงครามยูเครน-รัสเซีย ด้วยพิชัยสงครามซุนวู
**ตอนที่ ๑ แผนศึก**
สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/62e42c511dc06aa33ffaf56b
1
แหล่งอ้างอิงข้อมูล ซุนวู :
ตำราพิชัยสงครามซุนวู(SUNTZU) ๑๓ บทไม้ตาย, พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง https://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/suntzu-80036544
1
แหล่งอ้างอิงข้อมูล Ukraine-Russia war :
https://www.aljazeera.com Ukraine and Russia: What you need to know right now, https://www.reuters.com War in Ukraine, https://www.bbc.com World News, https://www.rt.com/news/
1
โฆษณา