ถ้าคุณหยุดมองว่าเขาคนที่อายุวัยเดียวกันเก่งกว่า ดีกว่า ก้าวหน้ากว่ารวยกว่า ฯ แล้วหันมาดูแลตนเอง ใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็นและทำในสิ่งที่คุณอยากทำ อยากรู้อะไรก็ศึกษาหาข้อมูลเอา อยากทำอะไรก็ลองทำดู ทำได้ดีไปต่อพัฒนาขึ้นเอง
ทำไม่ได้ดีแค่หยุดพิจารณาว่าเพราะยังไง แก้ได้ไหมหรือไม่..อย่างไรหยุดเอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาสำเร็จกว่า เพราะว่าฐานของคนมาไม่เท่ากัน..กำลังในการสร้างจึงมีไม่เท่ากัน ที่คุณควรมองคือกำลังของคุณ/ฐานของคุณได้แค่ไหนใช้ให้มันเต็มที่และไปตามความพอใจในสิ่งที่อยากทำ..
ไม่ต้องวัดว่าเขาดีกว่า เพราะคนที่ด้อยกว่าเราก็มี และในจุดตรงนี้นั้น คนที่เขาด้วยกว่าคุณเขาอาจมีดีมากกว่าแต่แค่เขาไม่มีโอกาส ไม่มีพลังที่จะดันตรงนั้นออกมา เฉกเช่นคุณก็เช่นกัน บางสิ่งที่คุณมีอาจมีดีกว่าคนที่คุณเอาตัวไปเทียบ แต่เพราะคุณไม่มีพลังที่จะโชว์ออกมา หรือมัวแต่มองความด้อยของตนเองเลยไม่คิดที่จะไปต่อไง
โฆษณา