1 ส.ค. 2022 เวลา 14:14 • ปรัชญา
กรรม คือ การกระทำ ทำอย่างไรส่งผลอย่างนั้น
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ยกตัวอย่าง ทำชั่ว
ฆ่าคนตาย ผลการฆ่าหรือผลกรรมคือ นรก ในปัจจุบัน ติดคุก โดนวิสามัญ โดนญาติคนตาย ทำร้ายกลับ ชาวบ้านประชาทันสาปแช่ง หลังติดคุกไม่มีใครต้อนรับ ไม่ใครอยากทำงานด้วย นรกหลังความตายมีอีก ถ้ายังออกจะบบ สังสารวัฏ ไม่ได้
ทำดี
ผู้คนยกย่องเชิดชูเกียรติ สรรเสริญ คุณงานความดี มีแต่คนรัก ทั้งโลกนี้และโลกหน้า หลังความตาย
โฆษณา