สมองไม่สามารถไม่นึกถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการได้
  • ถ้าคุณไม่ต้องการนึกถึงช้างสมองคุณก็จะมีช้างไม้ปรากฎขึ้นมา
ยกตัวอย่าง ถ้าคุณเคยเห็นเวลาที่นักสกีวิ่งทะลุผ่านป่า
คงจะสงสัยว่าเค้าทำได้ยังไง
ถ้าเค้ามัวแต่นึกว่าอย่าชนต้นไม้ เค้าก็คงไม่เจอทางที่ทะลุผ่านป่านั้นออกมายังไง
ในทางกลับกันสิ่งที่พวกเค้าคิดคือ มองหาทางที่จะไป หาทางที่จะทะลุผ่าน
ต้นไม้เหล่านั้นนั้นออกมายังไง
ถ้าคุณ Focusที่เส้นทางที่จะเดินมากกว่าอุปสรรค์ที่เจอไม่ว่างยังไงก็จะเจอ
ทางของสิ่งที่คุณต้องการ
ถ้าคุณ Focus แต่อุปสรรค คุณก็จะเจอแต่อุปสรรค
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา