2 ส.ค. 2022 เวลา 07:11 • ปรัชญา
มันอธิบายไม่ถูก มันอาจจะเป็นการปลูกฝังเรื่องผิดชอบชั่วดีมาตั้งแต่เด็กๆ
มัง
โฆษณา