ชีวิตที่เหลืออยู่
อยากเป็นเพียงคนโง่ผู้เป็นสุข!
คำว่าร้ายนินทาไม่ใส่ใจ
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ผ่านหู
ทำทุกสิ่งด้วยสำนึก เป็นคนมีเมตตาจิต
บุคลิกภาพเที่ยงตรง ไม่ทำชั่ว
เท้าเหยียบดิน ไม่ผิดพลาด!
Cr. ยังไหว
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 9
    โฆษณา