เชื่อเพราะความแตกต่างทุกสรรพสิ่ง
ทำดีมีจิตบริสุทธิ์ย่อมลอยสูงขึ้น
ทำชั่วใจย่อมหม่นหมองตกต่ำลง
ทุกอย่างมีขั่วตรงข้ามเสมอ
ส่วนประโยชน์ ที่จะหาได้คือตรงกลาง
อะไรก็ตามที่อยู่ช่วงทางแยกสำคัญเสมอ ทุนที่ทำหรือสร้างมาจะเป็นตัวกำหนดแนวทางให้เลือก
1 ถูกใจ
151 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา