2 ส.ค. 2022 เวลา 13:17 • ปรัชญา
เชื่อเพราะความแตกต่างทุกสรรพสิ่ง
ทำดีมีจิตบริสุทธิ์ย่อมลอยสูงขึ้น
ทำชั่วใจย่อมหม่นหมองตกต่ำลง
ทุกอย่างมีขั่วตรงข้ามเสมอ
ส่วนประโยชน์ ที่จะหาได้คือตรงกลาง
อะไรก็ตามที่อยู่ช่วงทางแยกสำคัญเสมอ ทุนที่ทำหรือสร้างมาจะเป็นตัวกำหนดแนวทางให้เลือก
โฆษณา