2 ส.ค. 2022 เวลา 15:52 • ปรัชญา
เรื่องกฎแห่งกรรมที่ต้องได้รับชาติถัดๆไป โดยมาจากการกระทำจากชาติก่อนๆ ที่เราไม่สามารถรับรู้ถึงกรรมในอดีตก็รู้สึกไม่ยุติธรรมแล้วครับ โดยเฉพาะการที่บอกว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมหรือแม้กระทั่งได้รับกรรมดี แล้วกรรมอะไรล่ะที่เราต้องได้รับหรือชดใช้ทั้งๆ ที่เราเกิดมาไม่รู้เรื่องราวในอดีตชาติของเราเลยแม้แต่น้อย
ผมยอมรับได้ในเรื่องกรรมของเราในชีวิตนี้ที่เราได้กระทำต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยมันสามารถรับรู้และตัดสินว่ามันส่งผลดีหรือไม่ดีต่อผู้กระทำและผู้ถูกกระทำได้ ส่วนการบ่งบอกว่าดีหรือชั่วนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง จริยธรรม และกฎหมาย ในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยนะครับ
โฆษณา