ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ อาจจะรู้ไม่มากแต่เท่าที่ศึกษามา ขอมไม่ใช่เขมร ขอมอยู่ก่อนเขมรมานานมาก และมีอิทธิพลในดินแดนสุวรรณภูมิสืบต่อมาจากอาณาจักรฟูนันและเจนละ แผ่อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่ทางเหนือจดใต้ สมัยก่อนยังไม่มีประเทศไทย มีอาณาจักรโคตรบูรณ ละโว้ หริภุญชัย ล้านนาทางเหนือ ทวารวดีทางภาคกลาง ลานช้างทางตะวันออก ศรีวิชัยตามพรลิงค์ทางใต้ เป็นขอมด้วยกันทั้งสิ้น สุโขทัยพึ่งจะเกิดขึ้นมาภายหลังและพ่อขุนรามคำแหงก็มีเชื้อขอม และซี้กับอาณาจักรใกล้เคียง
3
แต่สุโขทัยแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากขอมมาเยอะมาก พระพุทธรูปจะเป็นพระพักษ์ทรงสี่เหลี่ยม มีลักษณะใกล้เคียงที่เห็นในนครวัด รูปทรงสิ่งก่อสร้าว สถาปัตยกรรมก็เป็นเจดีย์ทรงมน มาสมัยอยุธยาจึงเปลี่ยนเป็นเจดีย์ทรงแหลม พระพุทธรูปมีพระพักตร์เรียว ตอนสมัยสร้างนครวัดพระเจ้าชัยวรมันก็มีเชื้อขอม ถึงได้สร้างนครวัดซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกน้องๆปิรามิด เพราะขอมเป็นชนชาติที่เก่งและมีไอคิวสูงมาก
1
แต่เขมรตอนนั้น น่าจะเป็นชนชั้นถูกปกครองอีกทีหนึ่ง พอหมดยุคพระเจ้าชัยวรมัน อารยธรรมขอมก็หายไปอย่างลึกลับ ซึ่งกัมพูชาก็เคลมตัวเองว่า ก็กลายมาเป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนี่ไงล่ะ
3
ผมว่าไม่น่าจะใช่ เพราะถ้าเป็นเข่นนั้นจริง อารยธรรมขอมต้องยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง จะต้องพบซากสลักหักพังโบราณวัตถุอีกมากมาย แต่ทําไมไม่มี ที่น่าสนใจคือทฤษฎีที่ว่าแท้จริงแล้ว ขอมก็คือบรรพบุรุษของคนไทยน่าจะมีเค้าความจริงมากกว่า แต่เป็นขอมสาย สุโขทัย อยุธยา เราจะเห็นซากเมืองโบราณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ในประเทศไทยแถว บุรีรัมย์ พิมาย ซึ่งเป็นร่องรอยของอารยธรรมขอม ไม่ใช่เขมร และเป็นบรรพบุรุษของคนไทยนี่เอง
3
สมัยนั้นดินแดนแถวนั้นถูกเรียกว่า สุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวารวดีซึ่งกินพื้นที่อยู่แถวภาคกลาง เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายขอม ถือกําเนิดขึ้น เราไม่เคยได้ยินว่าเขมรจะมามีอิทธิพลในสุวรรณภูมิตอนไหนเลย
3
  • 7
โฆษณา