ความคิดเห็นบนคำถาม

'ขอม' กับ 'เขมร' เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ?
10 ส.ค. 2022 เวลา 05:28 • ประวัติศาสตร์ • 2 คำตอบ
อาจจะอธิบายรวมไปถึง 'กัมพูชา' ด้วยก็ได้..ผมเพิ่งได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์บริเวณนี้พบว่าบทความวิชา... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (2)
 • ตอบง่าย ๆ ว่าเขมรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า ขอมครับ
  1
  ที่ไม่พบขอมใน Text ภาษาอังกฤษ เพราะขอมเป็นคำที่คนไทย (ภาคเหนือขึ้นไปและชาวอาณาจักรสุโขทัย) ใช้เรียกกลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าว...
  1
  • 3
 • ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ อาจจะรู้ไม่มากแต่เท่าที่ศึกษามา ขอมไม่ใช่เขมร ขอมอยู่ก่อนเขมรมานานมาก และมีอิทธิพลในดินแดนสุวรรณภูมิสืบต่อมาจากอาณาจักรฟูนันและเจนละ แผ่อาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่ทางเหนือจดใต้ สมัยก่อนยังไม่มีประเทศไทย มีอาณาจักรโคตรบูรณ ละโว้ หริภุญชัย ล้านนาทางเหนือ...
  3
  • 7