วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ต้องรู้อะไรบ้าง?
หากจะเป็นนักลงทุนสายเน้นคุณค่า (VI) แล้ว การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต้องตีเส้นมาคู่กันขาดกันไม่ได้เลยค่ะ เพราะการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะบอกถึงพื้นฐานทางธุรกิจของหลักทรัพย์นั้นจริงๆ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือ Fundamental Analysis เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น Forex หรือแม้กระทั่งคริปโตเคอร์เรนซี
ซึ่งหลักทรัพย์อย่างหลังนี้อาจจะประเมินได้ยากหน่อย จึงเน้นการดูปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ และจะใช้ผลจากการวิเคราะห์เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ คือ
- จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้
- จะขายหลักทรัพย์หากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์นั้นสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน
โดยสรุปมูลค่าของหลักทรัพย์
>> ราคาตลาด คือ ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัท
>> มูลค่าตามพื้นฐาน หรือ มูลค่าที่แท้จริง หรือมูลค่าทางบัญชี เกิดจากผลรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หักด้วยหนี้สิน
📌 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต้องรู้อะไรบ้าง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะศึกษาทุกอย่างที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งดูได้จาก งบกำไรขาดทุน งบดุล รายงานผลประกอบการ และงบกระแสเงินสด
เพื่อประเมินความแม่นยำว่าธุรกิจดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง รวมไปถึงวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคร่วมด้วย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
📌 ผลจากการวิเคราะห์
>> หากประเมินมูลค่าของหุ้นสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันของหุ้นอย่างมาก จะมองว่าเป็นโอกาสการลงทุนที่ดี อาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุน (Overweight) ให้หุ้นตัวนั้น
>> แต่หากการคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน หุ้นจะถูกประเมินว่ามีมูลค่าเกินจริง ในกรณีนี้ควรลดน้ำหนักการลงทุน (Underweight) ในหุ้นตัวนั้นลง
ไม่ว่าราคาหุ้นจะแกว่งไปในทิศทางใด ท้ายที่สุดแล้วราคาหุ้นจะกลับมายังปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งเป็นเบื้องหลังที่ควบคุมทุกแนวโน้มอย่างแท้จริง และยังเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของตลาดอีกด้วย
1
โชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะ 😊
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 22
    โฆษณา