"ไม่มูฟออนไปชอบคนอื่นเลยค่ะ"
หมายถึงว่าใจยังอยู่กับรุ่นพี่ที่กล่าวถึงจนไม่คิดชอบใคร?
ถ้าใช่ สภาพการณ์นี้ก็ดูสมเหตุสมผล และแฟร์กับอีกฝ่ายที่อาจจะมาชอบคุณมา ที่คุณไม่ชอบตอบ
ถ้าใช่ ทำไมไม่พยายามติดต่อสานสัมพันธ์ไปเลยล่ะ เอาให้รู้เรื่องไปเลย ไม่ค้างคา ทำไมไม่ทำวิธีนี้ไปเลยล่ะ
ถ้าใช่ อะไรคือภาพของรุ่นพี่คนนั้นที่อยู่ในใจคุณที่ทำให้ใจคุณยังออกมาไม่ได้
และภาพในใจนั้น ณ ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่จริงหรือไม่ คุณสามารถรู้ได้มั้ย
ถ้าไม่ได้ เป็นไปได้มั้ยว่าภาพที่อยู่ในใจคุณนั่นเองที่คุณไปยึดถือไว้จนออกจากมันไม่ได้ ไม่ใช่ตัวบุคคลจริงๆ
เคยตั้งคำถามตัวเองมั๊ย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา