คิดว่าขึ้นอยู่กับความจำเป็นค่ะ ว่าสิ่งไหนคือ "สิ่งที่ต้องทำ" และสิ่งไหนคือ "สิ่งที่ควรทำ"
ถ้าเป็น "สิ่งที่ต้องทำ" จะทำเป็นอย่างๆให้จบสิ้น เป็นเรื่องๆไป แต่ถ้าเป็น "สิ่งที่ควรทำ" อาจจะต้องวิเคราะห์หลายๆอย่าง ดูโอกาสและความเหมาะสม ตามที่ถนัด ตามที่อยากจะทำ ซึ่งก็อาจทำได้หลายๆอย่างไปพร้อมกันได้ สำหรับเราประมาณนี้ค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...