20 ส.ค. 2022 เวลา 12:20 • ปรัชญา
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#4/2022(Episode 2/3)
อุปสรรคการสร้าง New Human Rights
อุปสรรคการสร้าง New Human Rights คือ Human Rights ที่เกิดขึ้นแล้ว Make it happen แต่ยังไม่มีผล จนกว่าจะทำให้สิทธิมนุษยชนข้อนั้นๆ ถูกยอมรับและนำไปบังคับใช้ Compliance and Implementation
และมีอุปสรรคคือระบบอุปถัมภ์ที่เผด็จการใช้แบ่งแยกผู้คนเพื่อปกครองง่าย มันเป็นต้นเหตุของกระบวนการคอรัปชั่นที่ทำให้เกิดวงจรอุบาทว์ ทำลายล้างชนเผ่าอื่น หรือคนที่จะมาสั่นคลอนอำนาจเผด็จการให้เสื่อมถอย
อุปสรรคการสร้าง New Human Rights คือ Human Rights ที่เกิดขึ้นแล้ว Make it happen แต่ยังไม่มีผล จนกว่าจะทำให้สิทธิมนุษยชนข้อนั้นๆ ถูกยอมรับและนำไปบังคับใช้ Compliance and Implementation
30 Human Rights
Life
3. The Rights to life
15. Rights to Nationality
Freedom
1. We Are All Free & Equal
2. Don't Discriminate
4. No Slavery
5. No torture
6. You Have Rights no Matter Where you Go
Own a property
17. The Rights to Your Own Things
14. The Rights to Seek a Safe Place to Live
*ไต้หวัน ต้องปลอดการถูกรุกราน
25. Food and Shelter for All
Freedom of religion
10. The Rights to Trial
18. Freedom of Thought
Education
26. The Rights to Education
27. Copyright
*งานเขียนหนังสือและเปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นการประกาศลิขสิทธิ์เหนือข้อเขียนนั้นๆ
28. A Fair and Free World
Work / have a job
22. Social Security
24. The Right to Play
29. Responsibility
Healthcare
23. Workers’ Rights
To marry / have a family
16. Marriage and Family
To vote
21. The Rights to Democracy
*ไต้หวัน ประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิเลือกระบอบการปกครอง ถ้าประชาชนไม่ยอม ห้ามใช้กำลังบังคับขืนใจ
Freedom of expression
19. Freedom of Expression
12. The Rights to Privacy
13. Freedom to Move
30. No One Can Take Away Your Human Rights
20. The Rights to Public Assembly
Justice / equality
7. We ‘re all Equal Before the Law
8. Your Human Rights are Protected by Law
9. No Unfair Detainment
11. We ‘re Always Innocent Till Proven Guilty
*ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดี
ย้อนอดีตไปช่วง 3 ปีก่อนสิ้นพุทธกาล
คือในปี 546 BC พระเจ้า Cyrus ที่2 ผู้เป็นมหาราช เป็นผู้ตั้งจักรวรรดิเปอร์เซีย (อิหร่าน)ที่อยู่ถัดจากชมพูทวีป ได้ยกทัพมาตีเอาพวกไอโอเนียนกรีกที่อะนาโตเลียไว้ใต้อำนาจ
จากนั้น พระเจ้า Cyrus II the Great ได้ยึดบาบิโลนในปี 539 BC หลังจากนั้นก็มาตีเอาบากเตรียไว้ใต้ปกครองของเปอร์เซีย (Bacteria เป็นอาณาจักรโบราณ บริเวณอัฟกานิสถานตอนบน บวกกับเอเชียกลางตอนล่าง)
พระเจ้า Cyrus ที่2 ปกครองอย่างมีมนุษย์ธรรม ประมาณว่าเป็นเผด็จการคนดี
เมื่อย้อนอดีตไปก่อนมสมัย Cyrus ที่2 อยู่ในสมัยพุทธกาล พุทธะตอบคำถามเจ้าครองนครว่า ให้ปกครองประชาชนโดยทำตัวเหมือนอยู่กับบ้าน คือให้มองคนในปกครองเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
อเมริกา เคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไต้หวัน ถ้าเลือกด้วยตัวเอง แต่จีนไม่สนอะไร จะลุยเอาแบบที่ทำกับฮ่องกง จีนมองไต้หวันเป็นภัยเพราะเป็นตัวอย่างให้คนจีนในแผ่นดินใหญ่เห็นและอยากมีชีวิตที่ดีกว่าแบบไต้หวัน
ดังนั้น รากของปัญหาที่จีนจะลุยไต้หวันก็คือความกลัวประชาชนแผ่นดินใหญ่จะลุกฮือขึ้นล้มอำนาจเผด็จการล้าหลัง จึงสร้างให้เกิดวงจรอุบาทว์ปั่นหัวคลั่งชาติเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชน สร้างกองกำลังเพื่อรุกรานประเทศอื่น แล้วให้การอุปถัมภ์สื่อที่เข้าข้างและสื่อที่มองอเมริกาว่าสร้างความขัดแย้งเพื่อจะขายอาวุธ ทั้งๆที่ ต้นเรื่องคือตัวเองนั่งทับสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศและกลัวประชาชนจะลุกฮือ
เพราะเป็นระบอบประชาธิปไตยไร้เสรี
คำว่าประชาธิปไตยในตะวันตกหมายถึง ประชาธิปไตยเสรี Liberal Democracy คือระบอบการเมืองที่มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม พร้อมกับมีกฎหมายที่แบ่งแยกอำนาจของฝ่ายต่างๆ และมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานต่างๆ ประมาณว่าเป็นเสรีนิยมใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ Constitutional Liberalism
แต่ ในโลกสมมติ VUCA WORLD ในปัจจุบัน ประเทศประชาธิปไตยเสรี Liberal Democracy มีประมาณ 35-40% ประเทศประชาธิปไตยที่เหลือ ประมาณ 60% เป็นระบอบประชาธิปไตยไร้เสรีคือเป็นประชาธิปไตยแต่มีคุณธรรมประชาธิปไตยไม่ครบทุกข้อ บางครั้งเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
เมื่อพิจารณาน้ำหนักของคุณธรรมประชาธิปไตยทั้งสองส่วนแล้ว การเป็นประเทศประชาธิปไตย นั้นยังไม่ดีพอ จะต้องเป็นเสรีนิยมใต้รัฐธรรมนูญด้วย จะเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดของ โมเดลตะวันตก จึงไม่ใช่การลงคะแนเสียงของประชาชน หากแต่เป็นตุลาการผู้ยุติธรรม
ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#4/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New Human Rights สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
โฆษณา