ใครๆ ก็บอกว่า อายุเป็นเพียงตัวเลข แต่วันนี้เราจะมาดูวัยต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศสกัน!! ผู้ใหญ่ วัยรุ่น เด็กแรกเกิด พูดยังไง ไปดูกันเลย
อายุในวัยต่างๆ ภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า Les âges de la vie (เล ซาชช์ เดอ ลา วี) มีช่วงต่างๆ โดยนับตั้งแต่ลืมตาดูโลก ดังนี้
จุดเริ่มต้น
La naissance (f.) อ่านว่า ลา เนซซ๊องซ์
แปลว่า การเกิด
Le nouveau né (m.) อ่านว่า เลอ นูโว เน่
แปลว่า เด็กแรกเกิด
Naître (v.) อ่านว่า เน็ทเทรอะ
แปลว่า เกิด
วัยเด็ก
L’enfance (f.) อ่านว่า ลองฟ๊องซ์
แปลว่า วัยเด็ก
L’enfant (m.) อ่านว่า ลองฟ๊อง
แปลว่า เด็ก
grandir (V.) อ่านว่า กคองดิค์
แปลว่า เติบโต
 
วัยว้าวุ่น เอ้ย วัยรุ่น
L’adolescence (f.) อ่านว่า ลาโดเลซซ้องซ์
แปลว่า วัยรุ่น
L’adolescent (m.) อ่านว่า ลาโดเลซซ้อง
แปลว่า เด็กวัยรุ่น
Le mineur (m.) อ่านว่า เลอ มิเนอค์
แปลว่า ผู้เยาว์
Le majeur (m.) อ่านว่า เลอ มิเนอค์
แปลว่า ผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (ฝรั่งเศสนับที่อายุ 18 ปี)
L’âge adulte (f.) อ่านว่า ลาช ชาดูลท์
วัยผู้ใหญ่หรือวัยกลางคน
L’adulte (f.) อ่านว่า ลาดูลท์
แปลว่า ผู้ใหญ่
La vieillesse (f.) อ่านว่า ลาวิเยยเยสซ์
แปลว่า วัยชรา
La personne âgée (f.) อ่านว่า ลาแปค์ซอน อาชเช่
แปลว่า ผู้สูงวัย
Vieillir (v.) อ่านว่า วิเยยยิค์
แปลว่า มีอายุมากขึ้น
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านและติดตามกันค่ะ หากถูกใจโพสต์ ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ 🙂
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา