อย่างแรก คือนิ่งก่อน แล้วสำรวจความรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรต่อความผิดพลาดนั้น รับรู้ ทำใจยอมรับให้ได้ จนสามารถปล่อยวาง และก้าวข้ามความรู้สึกนั้นไป
พอจิตใจปล่อยวาง ก็มาใข้สมองคิดถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด เพื่อเรียนรู้ ไว้เป็นบทเรียน ไม่ให้เกิดซำ้ และทำให้มีการตัดสินใจครั้งต่อไปที่ดีขึ้น
ที่ต้องแยกจัดการทีละส่วน โดยมุ่งที่ใจก่อน เพื่อให้การคิดไตร่ตรองถึงสาเหตุทำมห้ตัดสินใจพลาดในภายหลัง เป็นไปตามความจริง โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะคนเราตามธรรมชาติ จะรักตัวเอง เข้าข้างตัวเอง จนยึดมั่นว่าตนเองถูกเสมอ ทำให้ยากรับความจริงของการผิดพลาดที่เกิดจากตัวเอง ดังจะเห็นได้ว่า มีการโทษกันไปมาเสมอ ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นซำ้ได้อีก
ตราบใดที่การดำเนินชีวิต ยังมีเรื่องให้ต้องคิด ต้องคัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การตัดสินใจพลาดก็อาจเกิดได้อีก ดังนั้นถ้าเรามีกระบวนการรับมือที่ดี ก็จะช่วยโอกาสเกิดนั้นน้อยลงไปได้เอง
#lifestyle #opinion #development
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา