ชอบในวันแรก อากาศดียย์
แต่พอตกติดต่อกัน เข้าวันที่๓
ไม่ชอบแล้วอ่ะค่ะะ เริ่มสะพรึง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...