แม้เคยคิดว่าตนเองจะหมดยุคโด่งดังในฐานะพระนักเทศน์ไปแล้ว จากกรณีพาคนเสื้อแดงเข้าวัดในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ถึงต้นทศวรรษ 2550 จนถูกกล่าวหาว่าเลือกฝักฝ่ายทางการเมือง
แต่ปัจจุบันนี้ ‘พระราชธรรมนิเทศ’ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ยังคงปรากฏตามหน้าสื่อ เพื่อให้ทัศนะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและทางการเมืองต่างๆ แทบจะไม่ว่างเว้นแม้ในยามเข้าพรรษา
หากธรรมะคือการพยายามหาคำตอบแก่ปัญหาต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์ โจทย์ของพระธรรมจึงต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่เคยหยุดหย่อน พระพยอมก็นับได้ว่าเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่พยายามปรับตัว เพื่อพยายามหาคำตอบเหล่านั้น
WAY จึงถือโอกาสเข้าสนทนาธรรมในหัวข้อร่วมสมัย เพื่อค้นหาคำตอบว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีที่ทางอย่างไรในสังคมไทยปัจจุบัน หลักธรรมของศาสนาพุทธจะยังมีบทบาทสำคัญอยู่หรือไม่ท่ามกลางการเมืองไทยที่ติดหล่มอยู่กับผู้นำที่ยังยึดติดกับอำนาจ และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนรุ่นใหม่ที่พยายามผลักเพดาน เพื่อค้นหาชีวิตที่ดีกว่าเดิม ตลอดจนถึงบทบาทในฐานะพระนักเทศน์ของพระพยอมเอง
อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่: https://waymagazine.org/interview-pra...
---
INTERVIEW: PIYANAN JINA
PHOTO: SIRICHOKE LERTYASO
VIDEOGRAPHER: LATTANAPHON THIPMANEE
EDITOR : TEERAPONG LIMTONGCHAI
GRAPHIC DESIGNER : PITCHAPORN ARIN
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา