ไม่ชอบครับเพราะเคยโดนฟ้าผ่าถึง3ครั้งขณะเล่นคอมฯขนาดมีสายดินสายล่อฟ้ายังโดนฟ้าผ่าได้อีกโลกนี้อยู่อยากจริงๆครับ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
โฆษณา