31 ส.ค. 2022 เวลา 02:54 • ข่าวรอบโลก
มหาบุรุษผู้ยุติสงครามเย็น
กอร์บาชอฟเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2474
และดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางของ CPSU
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2533
เขาดำรงตำแหน่งประธานสภาสูงสุด
ของสหภาพโซเวียตแห่งสหภาพโซเวียต
หลังเดือนมีนาคม 2533
เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรก
และคนสุดท้าย
ของสหภาพโซเวียต
หลังจากการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตในปี 2534
กอร์บาชอฟส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวรรณกรรม
เสียชีวิตเมื่ออายุ 91 ปี
โฆษณา