ยึดติด ยึดมั่นถือมั่น ทำให้เกิดทุกข์
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ช่วยให้พ้นทุกข์
อะไรที่ทำให้เกิดทุกข์ ก็คงจะขัดกับแนวทางของศาสนาพุทธ
นี่น่าจะเป็นคำตอบของคำถาม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา