คำถาม

องค์ประกอบของศาสนาพุทธ จำเป็นต้องมีวัตถุนิยมเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่?
30 ส.ค. 2022 เวลา 12:47 • ไลฟ์สไตล์ • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • ยึดติด ยึดมั่นถือมั่น ทำให้เกิดทุกข์
  ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่ช่วยให้พ้นทุกข์...
  • ก่อนอื่น ต้องแยกคำว่า
   วัตถุและวัตถุนิยมออกมาก่อน
   วัตถุหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค
   หรือปัจจัย 4 มีความจำเป็น...
   • การแสวงหาความหมายของทุกข์ สาเหตุของทุกข์ การดับทุกข์ และแนวทางวิธีการดับทุกข์ เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนา
    • จำเป็นครับ แต่ไม่จำเป็นต้องมีมาก มีแค่ให้ได้เห็นเพื่อได้ระลึกสติก็พอ.
     • จำเป็นในบางเรื่องและบางเรื่องก็ไม่จำเป็น
      • ความรู้ ความเข้าใจ ศรัทธา แต่ละคนไม่เท่ากัน เด็กอนุบาลจะสอนระดับดอกเตอร์ก็คงจะยาก วัตถุมงคลถือเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆ ที่สุด ตื่นเช้ามานึกถึงพระพุทธที่ห้อยคอ คือพุทธานุสสติ บูชาด้วยธรรมคาถา คือธรรมมานุสสติ นึกถึงพระอาจารย์ผู้มอบให้ คือ สังฆานุสสติ...
       • 1