24 ก.ย. 2022 เวลา 13:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ
สัญญาณเตือนภัยจากการวิเคราะห์งบการเงิน 💥
1
งบการเงินไม่ใช่แค่ช่วยให้นักลงทุนนำมาใช้เพื่อเลือกหุ้นสำหรับลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อีกมาก หากเราวิเคราะห์และนำมาปรับใช้งานเป็น
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านความมั่นคงแข็งแกร่งของกิจการ เพราะงบการเงินจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของตัวเลขให้เราเห็นได้อย่างชัดเจน ว่ากิจการใดมีสุขภาพทางการเงินดีระดับใด เช่น
- เติบโตแข็งแรงดีมากกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี
- เติบโตในระดับลดลงเพราะตัวเลขต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น
- ไม่เติบโตขึ้นแต่ก็ไม่อ่อนแอลง สามารถพยุงผลประกอบการให้อยู่ในระดับเดิมได้
- เริ่มทรุดแล้วเพราะกำไรลดลงต่อเนื่อง
- สุขภาพแย่เพราะกำไรสะสมเริ่มติดลบแล้ว
- เข้าขั้นโคม่า เพราะหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกฟ้องล้มละลาย
การที่กิจการมีสุขภาพลักษณะเช่นนี้สามารถส่งสัญญาณบอกเราให้รู้ตัวก่อนได้
และเราควรหลีกเลี่ยงหุ้นนั้นๆ ถ้าผลของการวิเคราะห์งบการเงินนั้นออกมาในลักษณะอาการ ดังนี้
1. ขาดทุนมากๆ และติดต่อกันหลายปี
2. ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น
1
3. อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นเร็วมาก
4. ต้นทุนด้านการผลิตสูงขึ้น
5. สินค้าคงคลังสูงมากผิดปกติ
6. ยอดขายสูงขึ้นแต่กำไรลดลง
2
7. หนี้สูญเพิ่มขึ้น
8. รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ หรือเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่
2
9. ขายสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อสร้างกำไรให้เข้าเป้าในระยะสั้น
2
ดังนั้น เมื่อสัญญาณความไม่ปลอดภัยเหล่านี้เผยออกมาให้เห็น ควรรีบวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในรายละเอียด
หากเห็นแววว่าท่าจะไม่ดี เราก็ควรรีบจัดการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของเรา ก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวนะคะ
1
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา