งบการเงิน สำคัญอย่างไร? กับใครบ้าง?
งบการเงิน คือ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและสรุปออกมาด้วยการจัดทำบัญชีประจำวัน เป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินของกิจการ
ซึ่งเป็นการติดตามกระแสเงินที่ไหลเข้าและออกจากกิจการ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่อไป
โดยหากจะกล่าวถึงความสำคัญของงบการเงินต่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ก็พอจะสรุปได้ดังนี้
📌 ความสำคัญต่อเจ้าของกิจการ
อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น งบการเงินจะเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินของกิจการ เจ้าของกิจการสามารถรับรู้สุขภาพของกิจการตัวเองได้ผ่านงบการเงินที่แสดงออกมา
ทำให้เจ้าของได้ทราบว่าควรจะจัดการอย่างไรต่อสุขภาพของตัวเองอย่างไรต่อไป เช่น ควรจะลดการลงทุนลง หรือควรจะขยายการลงทุนเพิ่ม เป็นต้น
โดยงบการเงินจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าและโอกาสทางธุรกิจ ด้วยการให้ผู้บริหารจัดการสาเหตุของผลประกอบการทางธุรกิจ ทำให้สามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในอนาคตได้
📌 ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น
งบการเงินจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน ช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการสร้างรายได้และความแข็งแกร่งทางการเงินของกิจการ
ช่วยให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความสามารถในการหากำไร โดยการวิเคราะห์ตัวเลขจากงบการเงิน คำนวณหาจุดที่บริษัทยืนอยู่ในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจลงทุนในบริษัทได้อีกด้วย
📌 ความสำคัญต่อผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้
เนื่องจากงบการเงินสามารถแสดงถึงสภาพคล่องของการทำกำไรได้ในระยะยาวของกิจการ ส่งผลให้ผู้ให้กู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้กู้ในอนาคตได้
งบการเงินจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับผู้ให้กู้ รวมถึงซัพพลายเออร์ที่จะให้เครดิตทางการค้าในอนาคตอีกด้วย
📌 ความสำคัญต่อสาธารณะ
ธุรกิจนับเป็นหน่วยหรือองค์กรทางสังคมอย่างหนึ่งในสังคม แม้อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ก็มีความสนใจที่จะทราบความเป็นไปและโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ผ่านงบการเงินที่เผยแพร่ออกไป
โดยสามารถนำงบการเงินมาวิเคราะห์ ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นต่อองค์กรธุรกิจได้
อย่างเช่น นักวิเคราะห์ทางการเงิน, สมาคมการค้า, สหภาพแรงงาน, นักกฎหมาย, สื่อมวลชน, นักวิชาการวิจัย และครูที่นำไปประกอบการสอน เป็นต้น
นอกจากนี้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินก็มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนักลงทุนและเจ้าของกิจการเอง เพราะทำให้รู้ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
รวมถึงทำให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยได้
ดังนั้น งบการเงินจึงมีประโยชน์ในการตัดสินใจของเจ้าของกิจการเกี่ยวกับการขยายและการจัดหาเงินทุน
มีส่วนในการตัดสินใจของนักลงทุน โดยให้ข้อมูลในลักษณะการดำเนินงานของบริษัทจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนมากน้อยเพียงใด
และยังเป็นข้อมูลการตัดสินใจแก่ผู้ให้กู้หรือผู้ที่จะให้สินเชื่อแก่กิจการ และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 18

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา