กฎ 10 ข้อ สร้างการเติบโต จาก 5,000 บริษัททั่วโลก
โลกเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจมากมาย ทั้งภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงวิกฤตพลังงาน ส่งผลให้ภาพรวมการเติบโตขององค์กรธุรกิจทั่วโลกชะลอตัว เชื่องช้า หลายองค์กรถึงกับสะดุดหยุดลง... อ่านต่อ
โฆษณา