ความเสี่ยงในการลงทุน ที่รวบรวมมาได้มี 13 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือ Market Risk ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นความเสี่ยงจากการปรับตัวขึ้นลงของราคา ซึ่งหากมีความผันผวนมาก เราก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูง... อ่านต่อ
โฆษณา