ผม เดา นะ
การปกครอง แบบประชาธิปไตย อาจมีคู่แข่ง ความมั่นใจใน ระบบประชาธิปไตย อาจมีคนสงสัยมากขึ้น
มีข้อเปรียบเทียบ แบบไม่กีดกัน
เกิดการผสมกันมากขึ้น ของทั้งสองระบบ
ระบบการเงิน ยังเป็น ระบบ เงินปอนด์ อังกฤษ
รูเบิ้ล รัสเซีย มีบทบาทมากขึ้น
ยุโรป ขึ้นเป็น เบอร์หนึ่ง
ดอลลาร์ มีบทบาท น้อยลงว่าปัจจุบัน
มีการแข่งขันมากขึ้น
การค้าระหว่างประเทศ เปิดเสรีมากขึ้น
แต่ละประเทศ มีทางเลือกมากขึ้น
อเมริกายังคง เป็นผู้นำเทคโนโลยี อยู่จากพื้นฐานที่เขามี
ประเทศ ผู้นำด้านน้ำมัน ยังคงเหมือนเดิม
แต่รัสเซีย ขึ้นมามี บทบาทในเวทีโลก แทน อเมริกา
ประเทศเล็ก ๆ มีทางเลือกมากกว่าตอนนี้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา