สหภาพโซเวียต
  • 16
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 5
    สมาชิก
สหภาพโซเวียต (Soviet Union) สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต เป็นรัฐสังคมนิยมที่ครอบคลุมทวีปยุโรปและเอเชีย