ควรเปลี่ยนคำถามใหม่ว่า หากรัสเซียและกลุ่มbricsชนะกลุ่มประเทศus en และnato แล้วจะเป็นอย่างไร เพราะปัจจุบันสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้ว
ไม่มีฝ่ายประชาธิปไตยแท้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่แท้อีกต่อไป มีแต่ประเทศนักล่าอาณานิคมกับประเทศที่ถูกล่า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา