• เจอบทความเรื่องนี้ใน Blockdit ถูกเขียนค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจาก Platform อื่นๆ เช่น Reddit และ Quora ซึ่งคำตอบที่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทางลบซะมากว่า (ประมาณว่าแพ้อเมริกาดีแล้วโลกน่าสงบสุขกว่า)
• ลองอ่านกันดู...ส่วนตัวถ้าเจอข้อมูลที่แตกต่างจากนี้ จะนำมาแชร์เพิ่มเติมครับ
  • 10
โฆษณา