11 ก.ย. 2022 เวลา 04:02 • ความคิดเห็น
พระเรวตะ: "ในขณะที่เรามีความสุข เราก็ยังมีความทุกข์ที่กลัวว่าสุขนั้นจะหายไป"
2
*จากนิยายธรรมะเรื่อง ลีลาวดี
พระเรวตะต้องการสอนว่า การพ้นทุกข์ไม่ใช่การขวนขวายหาความสุข แต่เป็นการเข้าใจเหตุของทุกข์ว่าเป็นเรื่องธรรมดา
โฆษณา