หนัง
  • 1.7K
    โพสต์
  • 7
    คำถาม
  • 912
    สมาชิก
"Movie" (ภาพยนตร์) เป็นศิลปะของการเล่าเรื่องโดยการฉายภาพ