หนัง
  • 1.2K
    โพสต์
  • 20
    คำถาม
  • 592
    สมาชิก
"Movie" (ภาพยนตร์) เป็นศิลปะของการเล่าเรื่องโดยการฉายภาพ