หากบริษัทล้มละลาย ใครจะได้รับชำระหนี้ก่อน
เป็นปกติของสรรพสิ่ง มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป....
มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ ค่ะ บางอย่างเกิดขึ้นเร็วและก็ไปเร็ว บางอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไป
บางอย่างกว่าจะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลานาน แต่พอจะไปกลับใช้เวลาเพียงเสี้ยวนาที.... การทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งในการดำเนินธุรกิจนั้น บ้างก็มีไปได้ดี เติบโตได้อย่างสง่างาม บ้างก็ทุลักทุเล กว่าจะสร้างให้มั่นคงได้ บ้างก็ล้มเหลวมีหนี้สินล้นพ้นตัวและถูกฟ้องล้มละลาย
 
และเมื่อบริษัทหนึ่งถูกประกาศภาวะล้มละลาย บริษัทจะต้องขายสินทรัพย์ทอดตลาดเพื่อนำเงินมาจ่ายคืนหนี้สินให้กับบรรดาเจ้าหนี้ต่าง ๆ
โดยศาลจะมีคำสั่งว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ได้รับการชำระหนี้ก่อนหลัง ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ก็มีลำดับการจ่ายหนี้ ดังนี้
อันดับ 1 >> เจ้าหนี้ที่มีประกัน
2
อันดับ 2 >> เจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน
อันดับ 3 >> ผู้ถือตราสารหนี้
1
อันดับ 4 >> ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
1
อันดับ 5 >> ผู้ถือหุ้นสามัญ
สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ค่อยมีโอกาสจะได้รับการชำระหนี้ หากบริษัทถูกฟ้องล้มละลาย
เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ที่มีอยู่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ก่อน ตามลำดับที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น
หากยังมีเงินเหลือถึงจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งอาจเป็นเราเองหรือคนอื่นๆ ที่มีการซื้อหุ้นของบริษัทนั้นไว้นั่นเอง
แต่ถึงอย่างไร ก่อนที่บริษัทจะถูกฟ้องล้มละลาย ก็มักจะมีข้อมูลข่าวสารออกมาเป็นระยะๆ ให้เราได้ทราบก่อน
ควรเลือกตัดสินใจขายหุ้นทิ้งในราคาที่อาจจะทรมานใจสักหน่อย แต่ก็ยังดีกว่าถือไว้จนบริษัทเกิดเหตุการณ์ล้มละลายขึ้นแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย
2
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่
แสดงความคิดเห็นของคุณ...