ต่างประเทศ มีรูปแบบการเก็บภาษีหุ้นอย่างไรบ้าง ?
ในกรณีที่นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศ ก็ควรจะทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบในการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้น (Financial Transaction Tax) ในประเทศนั้นๆ ว่ามีการจัดเก็บอย่างไร
โดยเฉพาะในปประเทศที่ได้รับความนิยมไปลงทุน อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส จีน เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีการจัดเก็บในอัตราภาษีที่แตกต่างกัน
📌 สหรัฐอเมริกา
การลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้รับการสนับสนุนให้นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
- กำไรจากการขายหุ้น (Capital gain) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
- เงินปันผล (Dividends) >> ถูกหักภาษีเงินปันผล ณ ที่จ่าย 30% (ยกเว้นถ้าอยากได้ภาษีคืนจะต้องทำเอกสารภาษีผ่านโบรกเกอร์ในประเทศก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและค่าบริการ จะทำให้ลดหย่อนภาษีลงเหลือ 15%)
- หุ้นปันผล (Stock dividend) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
📌 ฝรั่งเศส
รูปแบบในการเก็บภาษีหุ้นสำหรับนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติ มีดังนี้
- กำไรจากการขายหุ้น (Capital gain) >> ไม่มีการเก็บภาษี
- เงินปันผล (Dividends) >> ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% (ถ้าไปลงทุนในนามบริษัทแล้วไม่ได้ทำสนธิสัญญา จะทำให้จะเสียภาษีสูงถึง 55%)
- หุ้นปันผล (Stock dividend) >> ไม่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล
📌 จีน
ส่วนใหญ่นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในจีน โดยการซื้อผ่านตลาดฮ่องกง (H-Share) โดยมีรูปแบบในการเก็บภาษีหุ้น ดังต่อไปนี้
- กำไรจากการขายหุ้น (Capital gain) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
- เงินปันผล (Dividends) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
- หุ้นปันผล (Stock dividend) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
📌 เวียดนาม
การลงทุนในตลาดเวียดนาม จะมีลักษณะคล้ายกับประเทศจีน โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้
- กำไรจากการขายหุ้น (Capital gain) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
- เงินปันผล (Dividends) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
- หุ้นปันผล (Stock dividend) >> ไม่มีการเรียกเก็บภาษี
สำหรับประเทศไทย เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้น ทางกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร ก็ได้เตรียมแผนการจัดเก็บภาษีขายหุ้น
ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเรียกเก็บภาษีในหลายรูปแบบ
โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจไทย ข้อกฎเกณฑ์ และความพร้อมของนักลงทุน
เพื่อจะได้มีเวลาในการปรับตัวและช่วงเวลาตามความเหมาะสมในสถานการณ์ รวมทั้งการเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีในต่างประเทศด้วย
แต่ถ้าเป็นการจัดเก็บภาษีในรูปแบบอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์ไทย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ค่ะ 👇
โดยสรุปแล้ว ในแต่ละประเทศมีการออกกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ในบางประเทศเรียกเก็บภาษีและมีเงื่อนไขแต่ละประเภท
แต่ในบางประเทศไม่มีการเรียกเก็บภาษี ดังนั้น หากนักลงทุนอยากไปลงทุนที่ประเทศไหน ก็ควรศึกษาเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ ไว้ด้วยค่ะ
Cr. Modernist
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ 😊
ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
12ถูกใจ
10แชร์
1.8Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ด่วน! มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กฎหมายลูกเกี่ยวกับเลือกตั้ง 2 ฉบับแล้ว ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
   KTSUPAI32 - กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 32 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://shorturl.asia/rRv4s
   5 สิ่งที่ควรทำในการปฏิเสธ 1. พูดให้ชัดเจน
   Podcast ชวนคุย EP. 1 ❤️🎉 มาฝึกฟังภาษาอังกฤษกันค่ะ 🇬🇧
   ดูทั้งหมด