11 ก.ย. 2022 เวลา 06:30 • ความคิดเห็น
“Happiness can be found even in the darkest of time, if one only remember to turn on the light.”
ความสุขหาได้เสมอ แม้ในเวลาที่มืดมนที่สุดเพียงจำไว้ว่าแค่ต้องเปิดไฟ
Harry Potter and The Prisoner of Azkaban (2004)
โฆษณา