11 ก.ย. 2022 เวลา 17:01 • ความคิดเห็น
"ปัญหามันไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหามันคือทัศนคติของคุณที่มีต่อปัญหา" คมมาก...😘
Jack Sparrow
โฆษณา