มาชมโลงหิน พระเจ้ารามเซสที่ 3 ที่พิพิธภัณฑ์ลุฟท์
มาชมโลงหิน พระเจ้ารามเซสที่ 3 และรู้จักกับพระคัมภีร์สุริยเทพ และการเดินทางไปสู่ยมโลกของพระองค์ ในคัมภีร์ แอมดูเอต นะครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา