14 ก.ย. 2022 เวลา 01:38 • ความคิดเห็น
เคยเห็นกันหรือไม่? ขยะท่วมท้นตรงประตูกั้นน้ำต่างๆ
เมื่อไหร่เราจะร่วมมือช่วยกันเองก่อนที่จะพึ่งพารัฐบาล(ซึ่งพึ่งไม่ค่อยได้)
1. เลิกทิ้งขยะลงบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ
2. เลิกทิ้ง/เทของเสียลงพื้นที่สาธารณะ เช่น รถขายอาหารเทน้ำเสียจากการทำอาหารลงท่อระบายน้ำ, ทิ้งเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ เป็นต้น
3. ทิ้งขยะลงในถังขยะให้ถูกที่
4. ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่
5. คิดว่า พื้นที่สาธารณะก็เสมือนบ้านของเราเอง
2
โฆษณา