ยิ่งคุณทำแบบนี้อายุก็จะสั้นลงไปตามที่คุณคิด เพราะร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้ร่างกายทำงานหนักเกินกว่าที่ควรเป็น ส่งผลให้อายุการใช้งานของร่างกายลดน้อยลงนั่นเอง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา