22 ก.ย. 2022 เวลา 15:42 • ความคิดเห็น
• เปรียบเทียบคนที่เหนือกว่า: เพื่อพัฒนาตนเอง (จะได้ไม่เย่อหยิ่งทนงตัว หลงตัวเอง ยกตนข่มคนอื่น)
3
• เปรียบเทียบคนที่ด้อยกว่า: ให้กำลังใจตัวเอง (ในบางครั้งที่เราขาดกำลังใจ เป็นพลังผลักดันให้กับตัวเอง)
4
*อย่างไรก็ตาม "เหนือฟ้ายังมีฟ้า" อย่างไรก็ไม่มีทางเป็นที่ 1 โลกได้ตลอดกาล "สถิติมีไว้เพื่อล้ม" เพราะฉะนั้นนำความรู้สามารถมาใช้ให้ประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด ให้คนได้จดจำในสิ่งนี้ดีกว่า
3
โฆษณา