Data Visualization คืออะไร? เรียนรู้ประโยชน์และตัวอย่างของ Data Visualization
Data Visualization คืออะไร?
Data Visualization คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพ เช่น กราฟ แผนภูมิ หรือตาราง เพื่อให้เราสามารถอธิบายข้อมูลเหล่านั้น แสดงความเปลี่ยนแปลง ความโดดเด่น แนวโน้ม หรือรูปแบบที่ผิดปกติในข้อมูลให้เห็นได้ชัดและเข้าใจง่ายกว่าการดูผ่านตัวเลขเพียงอย่างเดียว
ในยุคแรกเริ่มที่มนุษย์ยังไม่วิวัฒนาการมาสู่การสื่อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน พยัญชนะและสระ เราเคยสื่อสารกันด้วยภาพมาก่อน เห็นได้จากภาพเขียนบนผนังถ้ำยุคโบราณ การสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication) และการคิดด้วยภาพ (Visual Thinking) คือหนึ่งในวิธีการสื่อสารยุคแรกเริ่มของเรา ที่มีพลังและมีประสิทธิภาพมาจนถึงปัจจุบัน
Data Visualization เองก็เป็นศาสตร์ที่ใช้พลังของภาพเพื่อในการสื่อสารและการคิดเข้ามาประยุกต์ใช้ ในบางครั้งการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลหากมีแต่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข ข้อความยาว ๆ ก็ทำให้เกิดความสับสนและพลาดใจความสำคัญที่ข้อมูลจะสื่อได้ การแปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบของกราฟจะช่วยดึงใจความสำคัญของข้อมูลให้โดดเด่น โดยไม่ต้องเสียเวลาไล่ดูตัวเลขหรืออ่านข้อความยาว ๆ
และท้ายที่สุดสาระสำคัญที่เราได้จากข้อมูลเหล่านั้น ก็จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย พร้อมสาเหตุที่แสดงในรูปแบบกราฟ และแผนภาพที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยง ก็จะช่วยให้ธุรกิจจัดการกับสาเหตุของปัญหาได้ตรงจุด Data Visualization จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จะช่วยสื่อสารผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และใช้งานได้จริง
สำหรับใครที่อยากได้คำแนะนำในการทำ Data Visualization อ่านบทความ https://www.sertiscorp.com/post/accentuate-your-data-through-visualization
ประโยชน์ที่จะได้จาก Data Visualization แบบต่าง ๆ
1. เน้นใจความสำคัญให้โดดเด่น การดูข้อมูลตัวเลขจำนวนมากทำให้เราอาจพลาดสิ่งสำคัญไปได้ การทำ Data Visualization ช่วยเน้นและสรุปใจความสำคัญให้โดดเด่นออกมาได้
2. เห็นความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ เช่น การเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างชัดเจน ด้วยกราฟเส้นหรือกราฟแท่ง และช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงของตัวเลขต่าง ๆ
ติดตามผลการทำงานและเป้าหมาย ด้วยแผนภูมิวงกลม เช่น ดูว่ายอดขายรวมของไตรมาสนี้เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
3. เชื่อมโยงชุดข้อมูลจากหลายแหล่ง Data Visualization ช่วยให้เราสามารถนำชุดข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่นตัวเลขยอดคนเข้าชม และการมีส่วนร่วมจากโซเชียลมีเดียหลาย ๆ ช่องทาง อีเมลมาร์เก็ตติ้ง และโฆษณาต่าง ๆ มารวมกันเป็นภาพเดียวเพื่อเปรียบเทียบกันได้
4. คำนวณตัวชี้วัดต่าง ๆ ออกมาเป็นภาพเดียว เช่น คำนวณค่าเฉลี่ยยอดเข้าชมต่อช่องทาง คำนวณค่าเฉลี่ยการกดอ่านอีเมลการตลาด เมื่อเทียบกับจำนวนอีเมลที่ส่งไป Data Visualization ช่วยให้เราแสดงสถิติเหล่านี้ออกมาเป็นกราฟที่เข้าใจง่าย
5. แสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้น บางครั้งการจะมองเห็นความเชื่อมต่อที่ซับซ้อนระหว่างตัวเลขนั้นทำได้ยากมากหากไม่มีกราฟแบบ Interactive มาช่วยแสดงเส้นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้น
ตัวอย่างของ Data Visualization กับพลังแห่งการนำเสนอข้อมูล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีตัวอย่างของ Data Visualization ที่ทำให้หลายคนทึ่งอยู่มากมาย ทั้งทึ่งว่าแบบนี้ก็สามารถทำได้ และตกใจในพลังของการสื่อสารและความชัดเจนของสารที่ส่งผ่าน Data Visualization เหล่านั้น มาดูกันว่ามีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ภาพมูลค่าของ Apple แตะหนึ่งล้านล้าน (Trillion)
การพูดถึงมูลค่าเงินหนึ่งล้านล้าน หลายคนอาจมองว่าเยอะ แต่ไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหน New York Times ได้ทำภาพที่ช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนว่ามูลค่าหนึ่งล้านล้านของ Apple นั้นมากขนาดไหน โดยการสร้าง Data Visualization แบบ Interactive ที่เอามูลค่าของบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกมารวมกันเพื่อเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพ
เราสามารถเลือกเปรียบเทียบมูลค่าหนึ่งล้านล้านของ Apple กับมูลค่าของกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบิน มีเดีย หรือเทคโนโลยี ตัวอย่างในภาพนี้เป็นบริษัทรถยนต์ในอเมริการวมกันในหลุมที่เหมือนแก้วน้ำ แบ่งตามสัดส่วนมูลค่า ซึ่งรวมกันออกมาได้เพียง 964,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมแล้วยังไม่เท่า Apple ทำให้เห็นภาพว่าหนึ่งล้านล้านของ Apple นั้นมากกว่าทั้งหมดนี้ไปอีก
The History of Pandemics
Data Visualization แสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ของโรคระบาด History of Pandemics โดย Nicholas LePan รวบรวมข้อมูลโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ พร้อมจำนวนผู้เสียชีวิต และเรียงตามลำดับการเกิด โดยสัญลักษณ์ของแต่ละโรคจะใหญ่หรือเล็กนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนความสูญเสีย การได้รู้ข้อมูลแค่เพียงตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตของแต่ละโรคแยกกันอาจไม่ช่วยให้เราเห็นภาพความรุนแรง แต่เมื่อนำมาแสดงเป็นภาพแบบนี้ เราก็จะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่าโรคระบาดไหนเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติที่สุด
The U.S. Election Twitter Network Graph Tool
กราฟแสดงความนิยมของผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปี 2020 โดย SMAT เป็นกราฟแสดงโครงข่ายความสัมพันธ์ของการที่ผู้สมัครแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ เช่น Mention หรือ Reply และดูกลุ่มที่ชื่นชอบประธานาธิบดีแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบัญชีเหล่านั้นมั้ย เพื่อวิเคราะห์การส่งต่ออิทธิพลทางโลกออนไลน์ซึ่งส่งผลต่อการเลือกตั้งอย่างมาก
กราฟนี้เป็นกราฟที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์และอัปเดตอัตโนมัติ ช่วยให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้ตลอดเวลา
เห็นไหมครับว่า Data Visualization มีประโยชน์ต่อความเข้าใจและการสร้างอิทธิพลในการส่งต่อข้อมูลมากแค่ไหน และช่วยสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่าการนำเสนอแบบเดิม ๆ
จะดีแค่ไหน ถ้าองค์กรของคุณสามารถสร้าง Data Visualization สุดล้ำที่สื่อสารทุกประเด็นผ่านรูปภาพได้อย่างตรงจุด และอัปเดตได้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์
บริการ Data Visualization จาก Sertis
ที่เซอร์ทิสเอง เราก็มีบริการในการทำ Data Visualization ให้กับลูกค้า ผ่านการใช้เครื่องมือ Power BI เครื่องมือสารพัดประโยชน์ในการทำ Data Visualization ที่ใช้เอไอเข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่าย พร้อมนำเสนอผ่าน Dashboard ที่อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งองค์กรจากทุกที่และทุกเวลา ค้นหาและเข้าถึงคำตอบและข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 24 ชั่วโมง
บริการด้าน Data Visualization จาก Sertis ประกอบด้วย:
1. วางโครงสร้างข้อมูลและสร้างระบบ Data Warehouse จากศูนย์
เราช่วยวางโครงสร้างข้อมูลจาก Day 0 ด้วยการวางระบบโครงสร้างข้อมูล สร้างระบบ Data Mapping, Governing, Assessing, Integrating, และ Quality Controlling ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลในองค์กรและจัดระเบียบข้อมูลแบบอัตโนมัติให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และสร้าง Data Warehouse เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลที่เข้าถึงได้
2. วิเคราะห์ตามหลักการทางธุรกิจด้วย Business Intelligence Analysis
เรารับฟังความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า และออกแบบให้เป็นคำสั่งเชิงเทคนิคในการเลือกใช้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาคำตอบของปัญหา และส่งมอบ Insight ที่พร้อมนำไปปรับใช้ทางธุรกิจ
3. ให้คำปรึกษาด้าน PowerBI โดยผู้เชี่ยวชาญ
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Data Visualization และ Power BI ที่ได้รับการรับรอง พร้อมประสบการณ์การทำ Data Visualization ให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในเอเชีย ที่พร้อมให้คำปรึกษาในทุกปัญหา และช่วยพาธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมาย
4. ออกแบบและพัฒนา Dashboard
เราพร้อมให้บริการในการออกแบบและพัฒนา Dashboard ที่แสดงภาพรวมข้อมูลทั้งหมดในองค์กร แบบ Interactive และอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ เน้นการออกแบบให้ได้มาตรฐาน ใช้งานง่าย และเข้าถึงได้ทั่วกัน ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมการปฏิบัติงานและวางแผนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Visualization จาก Sertis ได้ที่
164 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาล จากการแฉ บริษัททุจริต ตั้งแต่การเปิดโปง ธุรกิจ Luckin Coffee เชนร้านกาแฟที่อ้างว่า ใหญ่ที่สุดในจีน ไปจนถึง Nikola บริษัทรถบรรทุกไฟฟ้าลวงโลก มูลค่าล้านล้านบาท ทั้งหมดนี้ ล้วนถูกบริษัทจับทุจริต เปิดโปงถึงความไม่ซื่อตรง และได้ประโยชน์จากการแฉ เป็นการโกยเงินก้อนโตกลับไป แล้วธุรกิจเหล่านี้ทำกำไรจาก “การแฉ” ได้อย่างไร ? หาคำตอบใน ลงทุนเกิร์ล Talk
   ALLY REIT รายได้โตต่อเนื่อง ปิดรายได้รวม 9 เดือน อยู่ที่ 1,167.6 ล้านบาท รวมจ่ายปันผลไปแล้ว 0.4770 บาทต่อหน่วย คิดเป็นเป็นอัตราผลตอบแทน 9% ณ ราคาปิดตลาด สิ้นไตรมาส และกองทรัสต์ยังคงมีความตั้งใจในการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมในปีถัดๆ ไป เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจเป็นหลัก ยังคงเป็นกลุ่ม retail mall / office และอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในแง่ของ performance Location รวมถึงการพิจารณามูลค่าเข้าลงทุนที่เหมาะสมที่สุด
   "12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต" กับ 12 เรื่องที่เข้าใจแล้วชีวิตจะมีแต่ดีขึ้น และดีขึ้นเรื่อย ๆ กฎข้อที่ 1 ◾️ ยืนให้ตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง เมื่อร่างกายเศร้า คุณจะเศร้า เมื่อร่างกายสุข คุณจะสุข หากคุณไหล่ค้อมห่อ ก้มหัว ผู้คนจะโต้ตอบราวกับคุณกำลังแพ้ หากคุณยืดตัวตรงขึ้น ผู้คนจะมองคุณต่างไปเช่นกัน เรื่องนี้ชัดเจนแล้วในทางวิทยาศาสตร์ คุณใช้จิตใจกำหนดร่างกาย และร่างกายกำหนดจิตใจ และสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ คนเราทำได้ทั้งสองทาง
   รู้จัก “จ้าว เหว่ย” กับอาณาจักรแสนล้าน “คิงส์โรมัน” พามาทำความรู้จัก “จ้าว เหว่ย” กับอาณาจักรแสนล้าน “คิงส์โรมัน” หลังถูกโยงเอี่ยวปมธุรกิจจีนสีเทา จนต้องโต้กลับ
   ดูทั้งหมด