การปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องไปที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรม ให้ฝึกมีสติรู้ตัวอยู่กับลมหายใจดูจิตของตนเอง และการรักษาศีล อย่างศีล 5 ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง
โฆษณา