###อยากบอก### ความสุขเท่ากับความสำเร็จ
7 วิธีทำให้ตัวเองมีความสุขกับความสำเร็จ
1.รู้จักจุดแข็งของตัวเอง (Supper Power)คือเรื่องไหนที่เราทำได้ดีมากหรือดีเยี่ยม ให้เอามาพัฒนาให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น
1
2.รู้จักขอโทษ เราอาจเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก มีข้อเสียแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ให้กลับมาดูตัวเองก่อนกับทุกเรื่อง อย่าเรียกร้องหาความยุติธรรมจากคนอื่น
3.อย่าเสียเวลาไปกับการทะเลาะ เวลาไม่ได้มีมากมายสำหรับเรื่องนี้ เพราะทุกคนต่างก็มีมุมมองที่ต่างกัน ไม่มีอะไรถูก-ผิด ทะเลาะเสร็จก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
4.ดูแลตัวเองให้ดี ทั้งสุขภาพกาย สภาพใจ สุขภาพจิต อุปสรรค ความกังวล ความกลัว เหมือนวรรคซีน คือเจ็บตอนฉีด แต่มันมีผลระยะยาว จงจัดลำดับความสำคัญให้ดี
5.ลดความเยอะของตัวเอง ปล่อยได้ให้ปล่อย เพราะไม่มีอะไรผูกมัดเราได้ถาวร
6.ฝึกปฏิเสธบ้าง ไม่มัวแต่เกรงใจ เพราะบางครั้งความเกรงใจจะทำให้คุณพลาดโอกาสสำคัญได้
7.จุดสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อยู่ที่เป้าหมาย ทางเลือกที่เหมาะสม มีความสุขไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
#รักตัวเอง&พัฒนาตัวเอง
#กำลังใจ…
Cr. ดังความหวัง กำลังใจ
  • 3
โฆษณา